Tjänster

Vi har sammanlagt 1 000 kvm golvyta tillgängligt för uthyrning. Avståndet till Stockholm är 55 km varav motorväg 48 km. Det tar 30 minuter med bil från Stockholm (Globen).

Vi erbjuder följande tjänster:

Vi utvecklar verksamheten kontinuerligt varför vi är intresserade av nya tankar och idéer. Kontakta oss gärna för en förutsättningslös diskussion rörande Dina behov.

 

Vackra ridvägar
Vackra ridvägar
Lugna omgivningar
Lugna omgivningar
Kringbyggd gårdsplan
Kringbyggd gårdsplan
Stallgång
Stallgång

Lösdrift för hästar

Vi erbjuder lösdriftsplatser vilka hyrs per månad. Stora beteshagar i lugn miljö och klassiskt kringbyggd gårdsplan. Stallbyggnad i sten och timmer med vatten och uppvärmd sadelkammare. Mycket vackra omgivningar med god tillgång på omväxlande ridvägar. Upplyst ridbana / paddock / ridvolt 60 x 20 meter belagd med "Paddex" samt upplyst, grusad, gårdsplan 30 x 30 meter.

 

Uppställning av entusiastbilar

Uppställning av entusiastbilar

Vi erbjuder platser för entusiastbilar vilka hyrs per år. Samtliga lokaler är låsta och vissa är försedda med kraftiga bommar och är larmade. I hyran ingår ett uttag och en inställning per år. Lokalerna lämpar sig bäst för mindre bilar varför vi prioriterar sådana. Platserna får ej användas till mekning, reparationer eller liknande.

 

Lokaler för lager och hantverk

Vi erbjuder lokaler för lager och hantverk vilka hyrs per år.

 

Bostad
Bostad

Bostad för kortidsuthyrning / veckopendlare

Vi har för närvarande fullt men planerar att utöka verksamheten för icke "permanent boende" exempelvis månadsuthyrning och säsongsuthyrning för "veckopendlare". Hör av Er om intresse finnes för rum, lägenheter eller skräddarsytt efter Ert behov!