Tjänster

Vi har sammanlagt 1 000 kvm golvyta tillgängligt för uthyrning. Avståndet till Stockholm är 55 km varav motorväg 48 km. Det tar 30 minuter med bil från Stockholm (Globen).

Vi erbjuder följande tjänster:

Vi utvecklar verksamheten kontinuerligt varför vi är intresserade av nya tankar och idéer. Kontakta oss gärna för en förutsättningslös diskussion rörande Dina behov.

 

Kringbyggd gårdsplan

Kringbyggd gårdsplan

Stallgång

Stallgång

Vackra ridvägar

Vackra ridvägar

Lugna omgivningar

Lugna omgivningar

Lösdrift för hästar

Vi erbjuder lösdriftsplatser vilka hyrs per månad. Stora beteshagar i lugn miljö och klassiskt kringbyggd gårdsplan. Stallbyggnad i sten och timmer med vatten och uppvärmd sadelkammare. Mycket vackra omgivningar med god tillgång på omväxlande ridvägar. Upplyst ridbana / paddock / ridvolt 60 x 20 meter belagd med "Paddex" samt upplyst, grusad, gårdsplan 30 x 30 meter.

 

Uppställning av entusiastbilar
 

Uppställning av entusiastbilar
Vi erbjuder platser för entusiastbilar vilka hyrs per år. I hyran ingår ett uttag och en inställning per år.
 
Samtliga lokaler är låsta och vissa är försedda med kraftiga bommar och är larmade.
 
Lokalerna lämpar sig bäst för mindre bilar varför vi prioriterar sådana.
 
Platserna får ej användas till mekning, reparationer eller liknande.

 

Lokaler för lager och hantverk

Vi erbjuder lokaler för lager och hantverk vilka hyrs per år.

 

Bostad för kortidsuthyrning / veckopendlare
 

Bostad
Vi har för närvarande en bostad om ca 80 kvm ledig.
 
Den passar bäst för en eller två "veckopendlare" för längre tid eller för upp till fyra personer under en kortare tid.
 
Kontakt oss om Du är intresserad!