Ristomta gård

Ristomta gård är belägen i Sorunda på södra Södertörn ca 30 minuter med bil söder om Stockholm (Globen).

Gården är vackert placerad i ett klassisk sörmländskt landskap och med fornlämningar från bronsåldern.

Namnet är känt sedan 1300-talet och betyder ungefär "tomtplatsen i småskogen". Gårdens verksamhet har varit traditionellt jord- och skogsbruk.